Ile można zarobić?

04/01/2020

Zarobek składa się z dwóch części. 5% odsetek w skali roku jest podstawowym zarobkiem dla inwestorów.

Odsetki są wypłacane miesięcznie, kwartalnie lub rocznie.

Są to wartości brutto. Należny podatek od zysków kapitałowych jest odprowadzany do Urzędu Skarbowego w imieniu inwestora. Nie ma możliwości odprowadzać go samodzielnie jako osoba fizyczną. Taką opcję mają jedynie osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki.

Dodatkowo, z uwagi na wzrost wartości nieruchomości w czasie, dla inwestorów, którzy dotrwają do końca inwestycji, czyli do momentu sprzedaży nieruchomości, która będzie następować po szóstym roku od zakupu nieruchomości, zostanie wypłacony dodatkowy zarobek.

Zarobek ten będzie wyliczony proporcjonalnie do udziału w danej inwestycję oraz pozostałego czasu do sprzedaży mieszkania. Sprzedaż mieszkań będzie się odbywać po upływie 5 lat kalendarzowych od zakupu. Z każdym miesiącem oferowany udział spada o 1 punkt procentowy, aż do 0% na dzień 1 stycznia roku przypadającego na rok sprzedaży nieruchomości.

  • Przykład 1:

Nieruchomość została zakupiona w maju 2020 roku. Rokiem sprzedaży będzie rok 2026. Oznacza to, że na dzień 31 grudnia 2025 oferowany udział w inwestycji będzie wynosił 1%, a na dzień 1 stycznia 2026 roku, będzie wynosił 0%

Za każdy miesiąc do końca inwestycji oferowany jest 1%, czyli dla inwestorów wchodzących w inwestycję w dniu 31 grudnia 2024 będzie to 12% (12 miesięcy) w dniu 31 grudnia 2022 będzie to 36% (36 miesięcy), a np. w dniu 15 lutego 2021 roku będzie to 58% (58 miesięcy do stycznia 2026 roku).

  • Przykład 2:

Wszystkie koszty związane z zakupem mieszkania, remontami w trakcie i inne związane z mieszkaniem wyniosły 360.000 zł. Pan Jan zainwestował 36.000 zł, a więc jego udział wyniósł 10% w inwestycji. Pan Jan wszedł w inwestycję w momencie, gdy zostało 50 miesięcy do roku sprzedaży nieruchomości, a więc jego udział czasowy wyniósł 50%. Gdy nieruchomość została sprzedana, jej cena wyniosła 460.000 zł.

Udział w Inwestycji: 10%

Udział Czasowy: 50%

Zarobek ze sprzedaży nieruchomości: 100.000 zł

Dodatkowy zarobek brutto: 100.000 zł x 10% x 50% = 5.000 zł

Dla Pana Jana zostało wypłacone dodatkowo 5.000 zł brutto.

  • Poniżej dodatkowo znajduje się przykład wypłat odsetek dla kwoty 10.000 zł przy wypłatach odsetek miesięcznie, kwartalnie i rocznie.
Miesiąc MiesięcznieKwartalnieRocznie
1. +33,75+0+0
2. +33,75+0+0
3. +33,75+101,25+0
4. +33,75+0+0
5. +33,75+0+0
6. +33,75+101,25+0
7. +33,75+0+0
8. +33,75+0+0
9. +33,75+101,25+0
10. +33,75+0+0
11. +33,75+0+0
12. +33,75+101,25+405,00
© 2018-2021 IdleEstate.pl | All rights reserved.
Powered by Webnode
Create your website for free!