Ile można zarobić?

04/01/2020

5% w skali roku jest podstawową ofertą dla inwestorów.

Odsetki są wypłacane miesięcznie, kwartalnie lub rocznie.

Są to wartości brutto. Należny podatek od zysków kapitałowych jest odprowadzany do Urzędu Skarbowego w imieniu inwestora. Nie ma możliwości odprowadzać go samodzielnie jako osoba fizyczną. Taką opcję mają jedynie osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki.

Dodatkowo, z uwagi na wzrost wartości nieruchomości w czasie, dla inwestorów, którzy dotrwają do końca inwestycji, czyli do momentu sprzedaży nieruchomości, która będzie następować po szóstym roku od zakupu nieruchomości, zostanie wypłacony dodatkowy zarobek.

Zarobek ten będzie wyliczony proporcjonalnie do udziału w danej inwestycję oraz pozostałego czasu do sprzedaży mieszkania.

W pierwszym roku będzie to 50% zysku od proporcji własnego wkładu.
W drugim roku będzie to 40% zysku od proporcji własnego wkładu.
W trzecim roku będzie to 30% zysku od proporcji własnego wkładu.
W czwartym roku będzie to 20% zysku od proporcji własnego wkładu.
W piątym roku będzie to 10% zysku od proporcji własnego wkładu.
W szóstym roku będzie to 0% zysku od proporcji własnego wkładu. 

Przykład:

Wszystkie koszty związane z zakupem mieszkania, remontami w trakcie i inne związane z mieszkaniem wyniosły 360.000 zł. Pan Jan zainwestował 36.000 zł, a więc jego udział wyniósł 10% w inwestycji. Pan Jan wszedł w inwestycję w pierwszym roku od zakupu nieruchomości, a więc jego udział czasowy wyniósł 50%. Po szóstym roku nieruchomość została sprzedana z zyskiem za cenę 460.000 zł.

Udział w Inwestycji: 10%
Udział Czasowy za wejście w pierwszym roku: 50%
Zarobek ze sprzedaży nieruchomości: 100.000 zł

Dodatkowy zarobek brutto: 100.000 zł x 10% x 50% = 5.000 zł

Dla Pana Jana zostało wypłacone dodatkowo 5.000 zł brutto.

Poniżej dodatkowo znajduje się przykład wypłat odsetek dla kwoty 10.000,00 zł przy wypłatach odsetek miesięcznie, kwartalnie i rocznie.

Miesiąc MiesięcznieKwartalnieRocznie
1. +33,75+0+0
2. +33,75+0+0
3. +33,75+101,25+0
4. +33,75+0+0
5. +33,75+0+0
6. +33,75+101,25+0
7. +33,75+0+0
8. +33,75+0+0
9. +33,75+101,25+0
10. +33,75+0+0
11. +33,75+0+0
12. +33,75+101,25+405,00