Zarządzanie najmem można podzielić na kilka etapów:

1. Zaplanowanie wynajmu

Łatwiej podjąć decyzję związaną z wynajmem, kiedy wiadomo, czy jest on bez daty końca, czy mieszkanie będzie za jakiś czas wystawione na sprzedaż lub czy w przyszłości będzie dla dzieci.

2. Analiza mieszkania

Przygotowujemy analizę, ile mieszkanie może przynosić właścicielowi zysku, a także dajemy rekomendację jakie nakłady warto ponieść, aby zwiększyć ten dochód, a jakich stanowczo unikać.

3. Wyprowadzka najemców

Jeżeli mieszkanie jest w tym momencie wynajęte, a najemcy są problematyczni, nie płacą czynszu lub niszczą mieszkanie, to będąc już pełnomocnikiem właściciela, dokładamy wszelkich starań, aby uciążliwa współpraca z takim najemcą jak najszybciej dobiegła końca.

4. Przygotowanie mieszkania

W oparciu o wcześniejsze ustalenia z właścicielem przygotowujemy mieszkanie do najmu, odświeżamy mieszkanie, wymieniamy meble i uzupełniamy niezbędne wyposażenie.

5. Ponowny wynajem mieszkania

Po odświeżeniu mieszkania robimy nowe zdjęcia, przygotowujemy ogłoszenia, szukamy najemców, prowadzimy selekcję i podpisujemy dobrze przygotowane umowy, które zabezpieczają właściciela. 

6. Bieżące rozliczanie mediów

Pobieramy czynsze od najemców, których jedną częścią jest czynsz dla właściciela, a drugą zaliczka na media, z której opłacamy rachunki. Kiedy zużycie mediów jest wysokie, to koszt ten ponoszą najemcy.

7. Obsługa zgłoszeń od najemców

Przyjmujemy zgłoszenia o awariach i innych niedogodnościach oraz rozwiązujemy te problemy. Ustalamy po czyjej stronie powinna być naprawa i podejmujemy decyzje w imieniu właściciela do kwoty 500zł.

8. Comiesięczne raporty finansowe

Co miesiąc wysyłamy podsumowanie finansowe za miesiąc poprzedni, aby właściciel nieruchomości wiedział, co się dzieje z jego mieszkaniem i mógł na bieżąco śledzić opłaty z nim związane.

Jakie czynności konkretnie wykonujemy w obsłudze najmu?

 1. Przygotowanie ogłoszeń

  - Przygotowanie mieszkania do zdjęć i zrobienie zdjęć
  - Zorganizowanie spaceru 3D mieszkania (wg uznania właściciela)
  - Przygotowanie treści ogłoszeń
  - Opublikowanie ogłoszeń
  - Śledzenie popularności ogłoszeń
  - Podbijanie i odświeżenia ogłoszeń
  - Aktualizowanie cen wg aktualnych trendów, aby zmaksymalizować zyski dla właściciela

 2. Poszukiwanie najemców

  - Opublikowanie ogłoszeń
  - Śledzenie popularności ogłoszeń
  - Podbijanie i odświeżenia ogłoszeń
  - Aktualizowanie cen wg aktualnych trendów, aby zmaksymalizować zyski dla właściciela
  - Umawianie spotkań z osobami zainteresowanymi
  - Prezentowanie mieszkania
  - Weryfikowanie potencjalnych najemców
  - Podpisywanie z najemcami umowy, protokołu zdawczo-odbiorczego, regulaminu mieszkania, oświadczenie informacyjnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

 3. Obsługa najmu

  - Awaryjne reagowanie we wszystkich zdarzeniach nagłych zagrażających zdrowiu, życiu i mieniu w mieszkaniu. Dotyczy to zarówno zdarzeń wywołanych przez instalacje jak i tych wywołanych przez najemców. Często awarie mają wpływ również na sąsiadów lub cały budynek, dlatego czas reakcji jest bardzo ważny
  - Rozwiązywanie wszystkich problemów zgłaszanych przez najemców
  - Łagodzenie konfliktów i sporów pomiędzy najemcami
  - Organizowanie napraw i wymiany wyposażenia w mieszkaniu obciążających właściciela
  - Informowanie najemców o ich obowiązkach związanych z utrzymaniem mieszkania w należytym stanie oraz obciążanie ich odpowiednimi kosztami w przypadku niedopełnienia obowiązku
  - Wyegzekwowanie od najemców wykupienia ubezpieczenia OC z rozszerzeniem o mienie najmowane
  - Prowadzenie windykacji miękkiej w przypadku wystąpienia opóźnień i braków płatności
  - Doprowadzenie do ograniczeń potencjalnych strat dla właściciela w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w życiu najemcy, które mogły doprowadzić do braków płatności lub zniszczeń w mieszkaniu

 4. Prowadzenie rozliczeń

  - Monitorowanie dokonywanych płatności
  - Opłacanie rachunków za media
  - Dokonywanie rozliczeń z najemcami wg rachunków za faktycznie zużycie mediów
  - Sporządzanie raportów finansowych dla właściciel

Decyzje o naprawach, usuwaniu awarii i wymianie zużytego sprzętu, które są kosztem po stronie właściciela, podejmujemy w jego imieniu do kwoty 500zł miesięcznie. Po przekroczeniu tej kwoty w danym miesiącu decyzje podejmowane są w konsultacji z właścicielem. Przy organizacji wszystkich napraw kierujemy się zasadą ochrony interesów właściciela.

Umowa jest podpisywana na czas nieoznaczony z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia umowy przed upływem 9 miesięcy opłata za ostatni miesiąc trwania umowy wynosi 100% ostatniego czynszu najmu, jako wynagrodzenie za wszystkie czynności jakie należało ponieść jednorazowo na samym początku rozpoczęcia obsługi najmu.

Zastanawiasz się czy zlecenie obsługi najmu jest dla Ciebie korzystne?

Zadzwoń pod numer (+48) 661 800 751 i porozmawiajmy o Twoim mieszkaniu.

© 2018-2021 IdleEstate.pl | All rights reserved.
Powered by Webnode
Create your website for free!